บริการตกแต่งผนังห้องพระ ลายไทยใบโพธิ์ ลายกนกเทพพนม พื้นหลังสีขาว

ห้องพระสวยๆ